UMC St Radboud

vocal reading of this page
print
Vrouwenstudies Medische Wetenschappen

Vrouwenstudies Medische Wetenschappen houdt zich bezig met sekseverschillen in ziekte en gezondheid en de consequenties daarvan voor het diagnostisch proces, de behandeling en de kwaliteit van het dagelijks leven van patiënten. De uitkomsten hiervan zijn van belang voor de medische zorg aan vrouwen en mannen.

Naast verschillen tussen mannen en vrouwen krijgen sekse-specifieke aspecten van ziekte en gezondheid dus vrouwspecifieke aandoeningen aandacht. Tot slot hoort het thema oer de positie van de vrouwelijke arts maatschappelijke en binnen de geneeskunde tot het domein van Vrouwenstudies Medische Wetenschappen.

Kenniscentrum SDMO

Uit verschillende inventarisaties blijkt dat medische faculteiten wel het belang zien van structurele aandacht voor sekse en diversiteit in het medisch curriculum, maar dat het docenten ontbreekt aan kennis, tijd en gericht onderwijsmateriaal. Het Kenniscentrum Sekse & Diversiteit in Medisch Onderwijs (SDMO) bundelt en stimuleert academische expertise op dit terrein. Activiteiten variëren van het overdragen van pure feitenkennis tot het ontwikkelen van vaardighedenonderwijs. Alle medische faculteiten kunnen de vruchten plukken van dit initiatief. Zo hoeven ze niet ieder voor zich het wiel uit te vinden. Dat bespaart geld, tijd en menskracht.

lees verder

Kenniscentrum VALUE

VALUE is een digitaal kenniscentrum dat een systematisch literatuuroverzicht biedt over vrouwelijke artsen en alle aspecten van hun loopbaan. VALUE staat voor 'Vrouwelijke Arts en Loopbaan Up-to-date en Evaluatie' en bestaat uit een website met een bibliografische databank en relevante websites van organisaties.

lees verder

Actueel